y z łatwo i powszechnie dostępnymi miodnikami,
kwiaty z częściowo ukrytymi miodnikami,
kwiaty z całkowicie ukrytymi miodnikami  

,klik6
ł
str1 str2 str3 str4 str5